​​

 مشخصات آموزش و ترویج

مشخصات آموزش

عنوان

كتاب «تاب‌آوري در برابر بلايا براي دستيابي به توسعه پايدار»

توضیحات

 

به پیوست کتاب «تاب‌آوری در برابر بلایا برای دستیابی به توسعه پایدار» که در سال 2017 توسط کمیسیون اسکاپ تهیه شده و توسط همکاران مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری ترجمه شده است، برای بهره‌برداری لازم ارائه می‌شود.

فایل های پیوست از دارایی های دیجیتال

​​