پيش‌نويس چك‌ليست‌هاي فهرست وارسي خدمات نظارت در كارهاي ساختماني

1398/09/11

پيش‌نويس چك‌ليست‌هاي فهرست وارسي خدمات نظارت در كارهاي ساختماني

مشاهده

شرح خدمات طراحي دپو و پاركينگ قطارهاي شهري

1398/09/03

شرح خدمات طراحي دپو و پاركينگ قطارهاي شهري- براي نظرخواهي

مشاهده

پيش‌نويس دستورالعمل طراحي و اجراي ديوارهاي ساخته شده از بلوك هاي بتن هوادار اتوكلاو شده (AAC)

1398/07/21

پيش‌نويس دستورالعمل طراحي و اجراي ديوارهاي ساخته شده از بلوك هاي بتن هوادار اتوكلاو شده (AAC)

مشاهده

پيش نويس شرح خدمات مطالعه و طراحي كارهاي ساختماني

1398/07/14

پيش نويس شرح خدمات مطالعه و طراحي كارهاي ساختماني

مشاهده

پيش نويس دستورالعمل طراحي لرزه‌اي سازه و اجزاء غيرسازه‌اي بيمارستان‌ها بر اساس عملكرد

1398/07/10

پيش نويس دستورالعمل طراحي لرزه‌اي سازه و اجزاء غيرسازه‌اي بيمارستان‌ها بر اساس عملكرد

مشاهده

اعلام نظر در مورد موضوعات مختلف نظام فني و اجرايي

1398/06/17

اعلام نظر در مورد موضوعات مختلف نظام فني و اجرايي

مشاهده
مشاهده همه خبرها