پيش‌نويس نشريه-چارچوب جامع طبقه‌بندي مناطق تحت حفاظت در ايران بر اساس طبقه‌بندي IUCN

1399/07/27

نظرخواهي در رابطه با پيش‌نويس نشريه «چارچوب جامع طبقه‌بندي مناطق تحت حفاظت در ايران بر اساس طبقه‌بندي IUCN -بازنگري نشريه شماره 257»

مشاهده

آزمون استخدامي سال 1399

1399/07/23

رئوس مباحث و مطالب مطروحه از نظام فني و اجرايي در آزمون استخدامي سال 1399 سازمان برنامه و بودجه كشور

مشاهده

تجديد فراخوان خدمات مشاوره

1399/07/14

فراخوان خريد خدمات مشاوره «تهيه مشخصات فني ناوگان حمل و نقل ريلي شهري و حومه»

مشاهده

نظرخواهي براي پيش‌نويس ضابطه پيل سوختي

1399/05/28

نظرخواهي عمومي در خصوص "راهنماي استفاده از پيل‌هاي سوختي با كاربرد ساكن"

مشاهده

اطلاعيه مهم

1399/03/26

روش اطلاع رسانی نظام فني و اجرايي

مشاهده

كتاب «تاب‌آوري در برابر بلايا براي دستيابي به توسعه پايدار»

1399/01/27

كتاب «تاب‌آوري در برابر بلايا براي دستيابي به توسعه پايدار»- گزارش شماره 116 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري

مشاهده
مشاهده همه خبرها