اعلام نظر در مورد موضوعات مختلف نظام فني و اجرايي

1398/06/17

اعلام نظر در مورد موضوعات مختلف نظام فني و اجرايي

مشاهده

دستورالعمل جبران افزايش غيرقابل پيش‌بيني هزينه‌هاي بالاسري شركت‌هاي مهندسان مشاور

1398/06/13

دستورالعمل جبران افزايش غيرقابل پيش‌بيني هزينه‌هاي بالاسري شركت‌هاي مهندسان مشاور

مشاهده

مجموعه پرسش و پاسخهاي متداول مرتبط با دستورالعمل"نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل به شماره 98/135585 مورخ 98/03/20

1398/06/13

مجموعه پرسش و پاسخهاي متداول مرتبط با دستورالعمل"نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل به شماره 98/135585 مورخ 98/03/20

مشاهده

فهرست پيشنهادي آيين‌نامه راه‌هاي ايران (آرا)- نشريه 800

1398/06/03

فهرست پيشنهادي آيين‌نامه راه‌هاي ايران (آرا)- نشريه 800

مشاهده

پيش نويس ويرايش دوم نشريه شماره 729-راهنماي طراحي لرزه اي ديوارهاي بنايي غيرسازه اي مسلح به ميلگرد بستر

1398/05/16

پيش نويس ويرايش دوم نشريه شماره 729-راهنماي طراحي لرزه اي ديوارهاي بنايي غيرسازه اي مسلح به ميلگرد بستر+تغييرات

مشاهده

رسيدگي به عملكرد شركتهاي مهندسين مشاور بر اساس «دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) مشاوران» در سال 1398

1398/05/13

رسيدگي به عملكرد شركتهاي مهندسين مشاور بر اساس «دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) مشاوران» در سال 1398

مشاهده
مشاهده همه خبرها