نياز به تجديد ثبت‌نام در سامانه سما از 980226 الي 980230

نياز به تجديد ثبت‌نام در سامانه سما از 980226 الي 980230

1398/03/04 12:10
عنوان خبر:
نياز به تجديد ثبت‌نام در سامانه سما از 980226 الي 980230
متن خبر:

با عرض پوزش به خاطر اشكال فني پيش آمده

لطفا افرادي كه در سامانه سما از 980226 الي 980230 اقدام به ثبت نام كرده‌اند، ثبت‌نام خود را مجددا انجام دهند. فرآيند موقت ثبت‌نام قبلي به علت اشكال سيستمي پاك شده است.

 

راهنماي ثبت نام:

 

http://sama.mporg.ir/sites/Publish/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA/educationview.aspx?mdid=26