اعلام نظر در مورد موضوعات مختلف نظام فني و اجرايي

اعلام نظر در مورد موضوعات مختلف نظام فني و اجرايي

1398/06/17 14:34
عنوان خبر:
اعلام نظر در مورد موضوعات مختلف نظام فني و اجرايي
متن خبر:

- پرسش‌هاي مربوط به تشخيص صلاحت و پيگيري پرونده صلاحيت، صرفا از طريق سامانه ساجات قابل انجام است: sajat.ir

پرسش‌هاي مربوط به قراردادهاي مشاوره و پيمانكاري، فهرست‌بها، تعديل، نظارت كارگاهي و مانند آن كه بار مالي دارد، صرفا از طريق مكاتبه رسمي با امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور قابل انجام است.

- در محيط وب، سوالات فني مربوط به ضوابط نظام فني و اجرايي كشور، صرفا از طريق ثبت‌نام در سامانه سما و مراجعه به ابزارهاي تعامل (انجمن‌ها و پيام) قابل طرح است. نحوه ثبت‌نام در سامانه سما:

https://sama.mporg.ir/sites/Publish/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA/EducationView.aspx?mdid=26

 
 

ساير نظرات، پيشنهادها و انتقادات خود در ارتباط با عملكرد نظام فني و اجرايي را مي‌توانيد به نشاني زير ارسال فرماييد: