تمديد گواهينامه‌هاي تشخيص صلاحيت

تمديد گواهينامه‌هاي تشخيص صلاحيت

1398/12/24 8:52
عنوان خبر:
تمديد گواهينامه‌هاي تشخيص صلاحيت
متن خبر:

تمديد تاريخ انقضاي گواهينامه‌هاي صلاحيت خدمات مشاوره، مديريت طرح و انفورماتيكي-981219:

https://sama.mporg.ir/sites/publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5445

 

تمديد اعتبار گواهينامه‌هاي پيمانكاري با بالاترين پايه 3، 4 و 5-981218:

https://sama.mporg.ir/sites/Publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5444