كتاب «تاب‌آوري در برابر بلايا براي دستيابي به توسعه پايدار»

كتاب «تاب‌آوري در برابر بلايا براي دستيابي به توسعه پايدار»

1399/01/27 17:19
عنوان خبر:
كتاب «تاب‌آوري در برابر بلايا براي دستيابي به توسعه پايدار»
متن خبر:

 كتاب «تاب‌آوري در برابر بلايا براي دستيابي به توسعه پايدار» كه در سال 2017 توسط كميسيون اسكاپ تهيه شده و توسط همكاران مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري ترجمه شده است، براي بهره‌برداري لازم ارائه مي‌شود.

https://sama.mporg.ir/sites/Publish/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA/EducationView.aspx?mdid=33