اطلاعيه مهم

اطلاعيه مهم

1399/03/26 20:5
عنوان خبر:
اطلاعيه مهم
متن خبر:

 

 

 

به استحضار می‌رساند، هرگونه اطلاع‌رسانی، اخبار و تایید یا تکذیب از طرف این امور ویا رییس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور، صرفا از طریق مکاتبات رسمی ویا انتشار در ذیل نشانی nezamfanni.ir ویا دامنه‌های زیرمجموعه mporg.ir رسمیت دارد و پیام‌های منتشره در فضاهای مجازی دیگر ویا مطبوعات، بدون وجود مستندات رسمی فوق‌الذکر، فاقد اعتبار می‌باشد.

امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران

سازمان برنامه و بودجه کشور