بدون عنوان

1397/09/25 9:41
عنوان خبر:

متن خبر:

تمام ضوابط سايت قبلي نظام فنی و اجرایی  کشور در ذیل منوی ضوابط (در صفحه اصلی سایت جدید) موجود است و از طریق جستجوی کلی سایت و  سرستونهای بخش ضوابط می‌توان اطلاعات را جستجو کرد. همچنین ممکن است فهرست ضوابط مورد درخواست در چند صفحه باشد که ذیل جدول ضوابط،  می‌توان صفحات دیگر را مرور کرد.

نكات جستجو:

- هنگام استفاده از سرستون‌ها براي جستجو، توجه داشته باشيد كه اگر در بيش از يك سر ستون كلمات مورد نظر خود را درج و اينتر بزنيد، ضوابطي براي شما به نمايش در خوهد آمد كه همه موارد درج شده را تواما داشته باشند و لذا جستجوي انجام شده به شدت محدود مي‌شود. توصيه آن است كه فقط از يك سرستون براي جستجو استفاده فرماييد. پس از درج كلمه يا عدد مورد نظر در باكس سرستون، دكمه (Enter) كيبورد را براي انجام عمل جستجو بزنيد. امكان جستجوي يك عبارت چند كلمه‌اي در باكس‌هاي سرستون وجود دارد ولي فقط مواردي در نتيجه جستجو به نمايش درمي‌آيد كه عينا شامل آن عبارت چند كلمه‌اي باشد. ضوابطي كه از تاريخ اعتبارشان گذشته است، در فهرست ضوابط به رنگ قرمز نمايش داده شده‌اند.

 

- مكانيزم جستجوي كلي ذيل پرچم بالاي صفحه، مشابه مكانيزم جستجوگرهاي اينترنت است و ضوابط را به ترتيب مرتبط‌ترين ضابطه با كلمات جستجو شده مي‌آورد. توصيه آن است كه فقط هنگامي كه دقيقا نمي‌دانيد به دنبال چه ضابطه‌‌اي هستيد و فقط دسته‌بندي آنرا مي‌دانيد، از جستجوي كلي استفاده فرماييد وگرنه بهترين گزينه براي جستجو، استفاده از باكس سرستون‌هاي جدول ضوابط است.

لينك ضوابط:

https://sama.mporg.ir/sites/Publish/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA/ZabetehAllItems.aspx