پيش نويس مجموعه دستورالعمل‌هاي مطالعات مهندسي ارزش در دوره پيش از عمليات اجرا و ساخت

پيش نويس مجموعه دستورالعمل‌هاي مطالعات مهندسي ارزش در دوره پيش از عمليات اجرا و ساخت

1396/12/06 9:49
عنوان خبر:
پيش نويس مجموعه دستورالعمل‌هاي مطالعات مهندسي ارزش در دوره پيش از عمليات اجرا و ساخت
متن خبر:

فایل های ضمیمه: