نظرخواهي پيش‌نويس جلد اول و دوم آيين‌نامه بتن ايران - مصالح و مسايل اجرايي نسخه 13970322 \ تحليل و طراحي بتن نسخه 13961228

نظرخواهي پيش‌نويس جلد اول و دوم آيين‌نامه بتن ايران - مصالح و مسايل اجرايي نسخه 13970322 \ تحليل و طراحي بتن نسخه 13961228

1397/04/12 15:17
عنوان خبر:
نظرخواهي پيش‌نويس جلد اول و دوم آيين‌نامه بتن ايران - مصالح و مسايل اجرايي نسخه 13970322 \ تحليل و طراحي بتن نسخه 13961228
متن خبر:

باسمه تعالي

     در راستاي ارتقاي ايمني، بهبود عملكرد مستحدثات، تطابق با آخرين دستاوردهاي علمي – فني و همچنين سازگاري با شرايط فني، اجرايي و اقتصادي كشور، پيش‌نويس مشترك دو جلد آيين‌نامه بتن ايران (ضابطه شماره 120 سازمان برنامه و بودجه كشور) و مباحث پنجم و نهم مقررات ملي ساختمان، بعد از سپري شدن فرآيند نظرخواهي اوليه و هم‌انديشي 15 بهمن 1393 و طي سه سال تلاش و كار مستمر كارگروه‌هاي تخصصي و برگزاري قريب به 2500 نفر ساعت جلسات كميته‌هاي هماهنگي، با همكاري مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي آماده شده است.

     در این مرحله لازم است همه علاقمندان و متخصصان محترم این پیش‌نویس را بررسی فرموده و نظرات ارزشمند خود را تا 31/04/1397 برای اصلاح یا تکمیل به نشانی دبیرخانه آیین‌نامه بتن ایران ارسال فرمایند تا پس از بررسي و اعمال در پيش‌نويس، متن نهايي به عنوان ضابطه مورد وفاق در كشور، ملاك عمل قرار گيرد.

     يادآور مي‌شود، حوزه كاربرد آيين‌نامه بتن ايران در پروژه‌هايي است كه از وجوه عمومي استفاده مي‌شود و ساير پروژه‌هاي ساختماني كشور ملزم به رعايت مقررات ملي ساختمان هستند.

 دانلود