موارد اصلاحي فهرست‌هاي بهاي واحد پايه سال 1397

موارد اصلاحي فهرست‌هاي بهاي واحد پايه سال 1397

1397/04/05 10:10
عنوان خبر:
موارد اصلاحي فهرست‌هاي بهاي واحد پايه سال 1397
متن خبر:

پیرو ابلاغ فهرست‌های بهای واحد پایه سال 1397، اصلاحات ویرایشی در فهرست‌بهای رشته‌های تاسیسات برقی (صفحه‌های 28 و 250)، راه، راه‌آهن و باند فرودگاه (صفحه 8)، راهداری (صفحه 122)، سدسازی (صفحه‌های 7 و 13) و آبیاری و زهکشی (صفحه 7) بر روی نسخه‌های ارایه شده در سامانه،  انجام شده است.

 

يادآور مي‌شود براي دريافت فهارس اصلاح شده، بايد با مراجعه به صفحه اصلي سايت نظام فني و اجرايي كشور و از طريق منوي ضوابط اقدام فرماييد.

Nezamfanni.ir