مشخصات ضابطه

دستورالعمل نگارش (تايپ) و آماده سازي نشريه

ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1396/06/29
1396/06/29
1396/06/29
1388/02/15
707
بدون دستور العمل
23010319-1388-707-0-0-FA
نگارش
اداري , عمومي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1395/08/25دستورالعمل نگارش و آماده سازي نشريات و ضوابط (قطع A4 / تك ستوني)-قالب نمونه دستورالعمل  397
2 1395/08/25دستورالعمل نگارش و آماده سازي نشريات و ضوابط (قطع A4 / تك ستوني)  239
3 1396/06/29مبدل زرنگار به آر تي اف  68
4 1396/06/29صفحه كليد عربي فارسي شده مك  66
5 1396/06/29پيوست راهنماي جامع تدوين گزارش  166
6 1395/07/12قلم هاي فارسي استاندارد  318
7 1396/06/29صفحه كليد عربي فارسي شده 64 بيت ويندوز  100