مشخصات ضابطه

دستورالعمل نگارش (تايپ) و آماده سازي نشريه

ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1396/06/29
1396/06/29
1396/06/29
1388/02/15
707
بدون دستور العمل
23010319-1388-707-0-0-FA
نگارش
اداري , عمومي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/30دستورالعمل نگارش و آماده سازي نشريات و ضوابط (قطع A4 / تك ستوني)-قالب نمونه دستورالعمل  172
2 1396/11/30دستورالعمل نگارش و آماده سازي نشريات و ضوابط (قطع A4 / تك ستوني)  100
3 1396/11/30مبدل زرنگار به آر تي اف  27
4 1396/11/17صفحه كليد عربي فارسي شده مك  28
5 1396/11/30پيوست راهنماي جامع تدوين گزارش  50
6 1396/11/30قلم هاي فارسي استاندارد  84
7 1396/11/30صفحه كليد عربي فارسي شده 64 بيت ويندوز  45