مشخصات ضابطه

دستورالعمل بهسازي‌ لرزه‌اي ساختمانهاي موجود (تجديد نظر اول)

Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings
ضوابط فنی (نشریه) ,
1
فارسی
1395/05/26
1392/12/26
1393/07/01
1392/12/26
92/131010
360
گروه 1
00010113-1392-360-0-1-FA
بهسازي لرزه‌اي زلزله سازه مقاوم سازي
كاهش خطرپذيري زلزله , دستورالعمل‌هاي مطالعاتي , سازه , ساختمان
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/08بهسازي لرزه‌اي ساختمانهاي موجود  8988