مشخصات ضابطه

تفسير دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود(ويرايش اول) نشريه شماره 361

Commentary of Instruction for seismic Rehabilitation of Existing Buildings
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1388/01/22
1388/01/22
1388/01/22
1388/01/22
1397/04/01
100/3936
361
گروه 3
00010301-1388-361-0-0-FA
زلزله بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي آجري ساختمان‌هاي بتني ساختمان‌هاي فولادي
كاهش خطرپذيري زلزله , تفسير , سازه , ساختمان , تاسيسات برقي ساختمان , معماری , تاسيسات مكانيكي ساختمان , مستندات و راهنماها
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/09تفسير دستورالعمل بهسازي  1310