مشخصات ضابطه

راهنماي روش ها و شيوه هاي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود و جزئيات اجرايي

Guideline and Details for Seismic Rehabilitation of Existent Building
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1395/09/21
1389/12/25
1389/12/25
1389/12/25
100/106713
524
گروه 3
32020113-1389-524-0-0-FA
ساختمان زلزله مقاوم سازي بهسازي لرزه‌اي جزئيات اجرايي روش بهسازي
كاهش خطرپذيري زلزله , دستورالعمل‌هاي مطالعاتي , سازه , ساختمان , بتن , فولاد , دستورالعمل‌هاي اجرايي , طراحي جزئيات اجرايي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/14راهنماي روش ها و شيوه هاي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود و جزئيات اجرايي نشريه شماره 524  3759