مشخصات ضابطه

دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمان مدارس با ميانقاب

Instructions for Seismic Evolution and Rehabilitation of Existing School Buildings with Infill Panels
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1395/09/21
1394/07/22
1394/11/01
1394/07/22
94/174734
398
گروه 3
32020113-1394-398-0-0-FA
زلزله مقاوم سازي بهسازي لرزه‌اي مدارس ميانقاب مصالح بنايي ديوار
كاهش خطرپذيري زلزله , دستورالعمل‌هاي مطالعاتي , سازه , ساختمان , مشاور
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/24دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمان مدارس با ميانقاب  127