مشخصات ضابطه

دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي فولادي متداول موجود

Instructions for Seismic Evaluation and Rehabilitation of Conventional Existing Steel Buildings
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1396/04/03
1396/03/31
1396/07/01
1396/03/31
96/1232572
742
گروه 3
32020113-1396-742-0-0-FA
مقاوم سازي بهسازي لرزه‌اي ارزيابي آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي فولادي اسكلت فلزي
كاهش خطرپذيري زلزله , دستورالعمل‌هاي مطالعاتي , سازه , ساختمان , دستورالعمل‌هاي اجرايي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/28دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي فولادي متداول موجود  949