مشخصات ضابطه

دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانهاي نيمه اسكلت موجود

Instructions for Seismic Evaluation and Rehabilitation of Conventional Existing hybrid Masonry and Frame Buildings
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1396/10/11
1396/10/09
1397/01/01
1396/10/09
96/1602190
744
گروه 3
32020113-1396-744-0-0-FA
زلزله مقاوم سازي بهسازي لرزه‌اي مصالح بنايي ساختمان‌هاي آجري ارزيابي آسيب‌پذيري نيمه‌اسكلت
كاهش خطرپذيري زلزله , دستورالعمل‌هاي مطالعاتي , سازه , ساختمان , بهره‌برداري
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/28دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانهاي نيمه اسكلت موجود  804