مشخصات ضابطه

راهنماي انتخاب و به‌كارگيري سامانه‌هاي نمك‌زدايي به منظور تامين آب شرب

The guide to select and utilize a proper desalination system for supplying drinking water
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1396/11/28
1396/11/28
1396/11/28
1396/11/28
760
بدون دستور العمل
07070101-1396-760-0-0-FA
نمك‌زدايي نمك آب شرب تصفيه
آب و فاضلاب , مستندات و راهنماها
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/29راهنماي انتخاب و به‌كارگيري سامانه‌هاي نمك‌زدايي به منظور تامين آب شرب  285