مشخصات ضابطه

مشخصات فني عمومي راه (تجديد نظر دوم)

General Technical Specifications of the Road (Second Revision)
ضوابط فنی (نشریه) ,
2
فارسی
1396/12/06
1392/05/13
1392/10/01
1392/05/13
92/41203
0101
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
01030111-1392-0101-0-2-FA
راهسازي راه مشخصات فني
راه , مشخصات فني عمومي , ضوابط طراحي , دستورالعمل‌هاي اجرايي , طراحي جزئيات اجرايي , ساخت
- اين نشريه جايگزين بخشنامه شماره 149625/101 مورخ 1 / 10 / 1382مي‌گردد.
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/12/06مشخصات فني عمومي راه (تجديد نظر دوم)- اين نشريه جايگزين بخشنامه شماره 149625/101 مورخ 1 / 10 / 1382مي‌گردد. 403
2 1396/12/06مشخصات قيرهاي راه‌سازي  191