مشخصات ضابطه

عوامل موثر در فهرست‌بهاي واحد پايه سال 1397 ( نرخ دستمزد نيروي انساني ، كرايه ماشين آلات و مصالح )

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/05/20
1397/05/16
1397/05/20
1397/05/16
244338
بدون دستور العمل
21010901-244338
نرخ عوامل نرخ مصالح
مشترك , ضوابط عمومي معاملات
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/05/24نرخ مصالح  4411
2 1397/05/24نرخ ماشين آلات و ابزار  4050
3 1397/05/24نرخ دستمزد نيروي انساني  4360
4 1397/05/24نرخ عوامل موثر در فهرست بهاي 1397  5001