مشخصات ضابطه

دستورالعمل استفاده از ميراگرها در طراحي و مقاوم سازي ساختمان ها

Manual for Structural Damping Systems in Design and Retrofitting of Buildings
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1397/06/31
1397/06/27
1397/10/01
1397/06/27
97/326626
766
گروه 3
32020107-1397-766-0-0-FA
طراحي لرزه‌اي بهسازي لرزه‌اي مقاوم سازي ميراگر
كاهش خطرپذيري زلزله , ضوابط طراحي , سازه , ساختمان , مشترك , ضوابط طراحي , دستورالعمل‌هاي مطالعاتي , طراحي جزئيات اجرايي , ساخت , بهره‌برداري , نگهداري
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/07/02دستورالعمل استفاده از ميراگرها در طراحي و مقاوم سازي ساختمان ها  1601