مشخصات ضابطه

افزايش اعتبار گواهي‌نامه صلاحيت شركت‌هاي انفورماتيكي از يك سال به دو سال

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/09/29
1397/09/28
1397/10/01
1397/09/28
97/528879
اجباري
13151712-97/528879
فناوري اطلاعات انفورماتيك تشخيص صلاحيت
فناوري اطلاعات , سامانه‌ها , تشخيص صلاحيت انفورماتيك
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/09/29افزايش اعتبار گواهي‌نامه صلاحيت شركت‌هاي انفورماتيكي از يك سال به دو سال  926