مشخصات ضابطه

نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه اول سال 1397

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/11/03
1397/10/19
1397/01/01
1397/10/19
97/575474
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
21011303-97/575474
مشترك , مابه‌التفاوت بهاي مصالح
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/11/05نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه اول سال 1397  1885