مشخصات ضابطه

راهنماي نحوه ارتباط بيلان منابع آب كشور با تجارت آب مجازي

Manual on Relationship Between Iran’s Water Resources Balance and Virtual Water Trade
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1397/11/06
1397/11/02
1398/01/01
1397/11/02
97/603319
0761
گروه 3 (لازم‌الاجرا)
07010101-1397-0761-0-0-FA
مجازي آبرانه آب سبز آب خاكستري آب آبي
منابع آب , مستندات و راهنماها
اين ضابطه با هدف تبيين جزييات مفهوم آب مجازي و ارائه مراحل كلي تعيين رابطه بيلان منابع آب كشور با تجارت آب مجازي، در دو گام «شناسايي و تعيين منابع چهارگانه‌ي آب و نحوه‌ي پيوند آن‌ها» و «تعيين مقادير (محتويات) منابع چهارگانه‌ي آب» تهيه گرديده است.
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/11/06راهنماي نحوه ارتباط بيلان منابع آب كشور با تجارت آب مجازي  220