مشخصات ضابطه

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1398

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/12/28
1397/12/28
1397/12/28
1397/12/28
97/747290
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
07070715-97/747290
آب فهرست بها خطوط انتقال آب
آب و فاضلاب , فهرست‌بهاي رشته خطوط انتقال آب , ساخت
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/12/28فهرست‌بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1398  185