مشخصات ضابطه

شاخصهاي قطعي تعديل آحاد بها دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1397

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/04/01
1398/03/29
1398/03/29
1398/03/29
98/154725
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
21011301-98/154725
تعديل 1397 شاخص تعديل
مشترك , تعديل , تعديل
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/04/01شاخصهاي قطعي تعديل آحاد بها دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1397  52958