مشخصات ضابطه

نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه دوم سال 1397

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/04/02
1398/04/01
1398/04/01
1398/04/01
98/159383
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
21011301-98/159383
سيمان فولاد مابه‌التفاوت 1397
مشترك , تعديل , تعديل
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/04/02نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه دوم سال 1397  4556