مشخصات ضابطه

ابلاغ اصلاحيه موافقتنامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌ها و مقررات آن‌ها

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/04/10
1398/04/09
1398/04/09
1398/04/09
98/175983
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
21010903-98/175983
شرايط عمومي پيمان
مشترك , ضوابط ارجاع كار پيمانكاري , ضوابط ارجاع كار پيمانكاري
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/04/10ابلاغ اصلاحيه موافقتنامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌ها و مقررات آن‌ها  14571