مشخصات ضابطه

تعرفه خدمات نقشه‌برداري سال 1398

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/05/27
1398/05/27
1398/01/01
1398/05/27
98/281999
گروه 2 (لازم‌الاجرا)
17051109-98/281999
نقشه برداري تعرفه مشاور
نقشه‌برداری , خدمات نقشه‌برداري , ساخت , بهره‌برداري , نقشه‌برداري
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/05/28تعرفه خدمات نقشه‌برداري سال 1398  1244
2 1398/05/28آناليز تعرفه خدمات نقشه‌برداري سال 1398  407