مشخصات ضابطه

قانون مديريت بحران كشور

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/06/09
1398/05/07
1398/06/04
1398/06/04
68739
اجباري
32040319-68739
مديريت بحران
مديريت بحران - تاب‌آوري , عمومي , قانون (طرح/ لايحه/اصلاح) , مديريت بحران - كاهش خطرپذيري زلزله , مديريت بحران - بازسازي , آمايش
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/06/09قانون مديريت بحران كشور - مصوب 1398قانون دائمي مديريت بحران - مصوب 1398 2046