مشخصات ضابطه

دستورالعمل جبران افزايش غيرقابل پيش‌بيني هزينه‌هاي بالاسري شركت‌هاي مهندسان مشاور

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/06/13
1398/06/12
1398/01/01
1398/06/12
1398/12/29
98/317913
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
21091301-98/317913
تعديل حق‌الزحمه افزايش
مشاور , تعديل , بخشنامه فرابخشي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/06/13دستورالعمل جبران افزايش غيرقابل پيش‌بيني هزينه‌هاي بالاسري شركت‌هاي مهندسان مشاور  4871