مشخصات ضابطه

ضوابط و معيارهاي طرح و محاسبه مخازن آب زميني (تجديد نظر اول)

(Design and Analysis of Ground Concrete Water Reservoirs (First Revision
ضوابط فنی (نشریه) ,
1
فارسی
1395/10/28
1395/02/07
1395/07/01
1395/02/07
95/481344
0123
گروه 3 (لازم‌الاجرا)
07010107-1395-0123-0-1-FA
مخازن آب مخازن زميني
منابع آب , ضوابط طراحي , طراحي جزئيات اجرايي , ساخت
اين نسخه از نشريه ابتدا با بخشنامه شماره 423665 / 94 مورخ 13941222 ابلاغ شده بود كه بخشنامه حاضر، اصلاحيه بخشنامه قبلي مي‌باشد.
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/06/26ضوابط و معيارهاي طرح و محاسبه مخازن آب زميني (تجديد نظر اول)  266