مشخصات ضابطه

دستورالعمل شرح خدمات و تعيين حق‌الزحمه مطالعات ژئوفيزيك، سال 1398

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/07/15
1398/07/15
1398/01/01
1398/07/15
98/386755
گروه 2 (لازم‌الاجرا)
17031101-98/386755
تعرفه خدمات ژئوفيزيك
ژئوفیزیک , مطالعات ژئوفيزيك , ژئوفیزیک , كارفرما , مشاور , مطالعات پايه (فقط براي امكانسنجي تك مرحله‌اي)
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/07/15دستورالعمل شرح خدمات و تعيين حق‌الزحمه مطالعات ژئوفيزيك سال 1398  670