مشخصات ضابطه

راهنماي بهره‌برداري، نگهداري و پايش سازه‌هاي مهندسي رودخانه

Guidelines of Operation, Maintenance and Monitoring of River Engineering Structures
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1398/08/19
1398/08/14
1399/01/01
1398/08/14
98/449402
0784
گروه 3 (لازم‌الاجرا)
07090124-1398-0784-0-0-FA
رودخانه مهندسي رودخانه پايش و ارزيابي حفاظت
مهندسي رودخانه و سواحل , دستورالعمل‌هاي بهره‌برداري , دستورالعمل‌هاي بهره‌برداري , بهره‌برداري , نگهداري , بازرسي
اين ضابطه با عنوان «راهنماي بهره‏برداري، نگهداري و پايش سازه‏هاي مهندسي رودخانه»، به منظور شناسايي زمينه‏‌هاي آسيب ‏پذيري و عوامل تخريب سازه‌‏ها، ارائه دستورالعمل‏ها، روش‌ها، تكنيك‌ها و اطلاعات و داده‌هاي مورد نياز جهت حفاظت و بهره‌برداري از سازه‌هاي مهندسي رودخانه، كليه كارها، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط با پايش، بازرسي، نگهداري و تعميرات سازه‌هاي رودخانه‌اي، تهيه و تدوين شده است. ضابطه حاضر براي كليه سازمان‌هاي دولتي از جمله وزارت نيرو، شركت‌هاي آب منطقه‌اي و بخش‌هاي غيردولتي نظير شهرداري‌ها، مهندسين مشاور و پيمانكاران ذيصلاح در زمينه مهندسي رودخانه، مي‏تواند مورد استفاده قرار گيرد.
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/08/19راهنماي بهره‌برداري، نگهداري و پايش سازه‌هاي مهندسي رودخانه  599