مشخصات ضابطه

دستورالعمل فعاليت‌هاي زمين شناسي استخراجي

Guideline of Mining Geology
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1398/09/03
1398/09/02
1399/01/01
1398/09/02
98/485571
0755
گروه 3 (لازم‌الاجرا)
09030115-1398-0755-0-0-FA
حفريات استخراجي برداشت نمونه برداري خودسوزي معادن
استخراج , دستورالعمل‌هاي اجرايي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/09/03دستورالعمل فعاليت‌هاي زمين‌شناسي استخراجي  355