مشخصات ضابطه

راهنماي مكانيابي و جانمايي تاسيسات و تجهيزات در معادن روباز

Guideline for Site Selection and Layout of Open-Pit Mine Facilities
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1398/09/03
1398/09/02
1399/01/01
1398/09/02
98/485514
0756
گروه 3 (لازم‌الاجرا)
09030115-1398-0756-0-0-FA
معادن روباز مكانيابي تاسيسات جانمايي
استخراج , دستورالعمل‌هاي اجرايي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/09/03راهنماي مكانيابي و جانمايي تاسيسات و تجهيزات در معادن روباز  285