مشخصات ضابطه

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1399

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/12/27
1398/12/27
1398/12/27
1398/12/27
98/758034
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
07070715-98/758034
فهرست بها خطوط انتقال آب
آب و فاضلاب , فهرست‌بهاي رشته خطوط انتقال آب , ساخت
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/12/28فهرست‌بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1399  2444