مشخصات ضابطه

سيستم‌هاي جمع‌آوري فاضلاب جايگزين شبكه‌هاي ثقلي (جلد اول - معرفي شبكه‌ها)

Alternative Wastewater Collection Systems (Vol. I: Introduction)
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1399/02/09
1399/02/08
1399/07/01
1399/02/08
99/45454
808
گروه 3 (لازم‌الاجرا)
07070105-1399-808-1-0-FA
فاضلابروهاي تحت فشار فاضلابرو‌هاي مكشي (تحت خلاء) فاضلابروهاي ساده شده شبكه‌هاي ثقلي فاضلاب
آب و فاضلاب , مباني طراحي , پيدايش , امكان‌سنجي اوليه (توجيه فني، مالي، محيط‌زيستي، فرهنگي، اجتماعي، ميراث فرهنگي، پدافند غيرعامل و اقتصادي در مقياس كلان)
اين ضابطه به معرفي سيستم‌هاي جمع‌آوري فاضلاب جايگزين و مزايا، معايب و كاربردهاي هر يك از آن‌ها در مقايسه با شبكه‌هاي فاضلاب متعارف ثقلي مي پردازد. بايد توجه داشت كه هر چند اين ضابطه در برخي موارد به بيان كليات و مشخصات عمومي شبكه‌هاي جايگزين مي‌پردازد، ليكن بيان تفصيلي جزئيات مربوط به هر يك از آن‌ها، در دامنه كار اين ضابطه نمي‌باشد. هدف از تدوين اين ضابطه، معرفي و ارائه مشخصات كلي، به‌منظور گزينش نوع مناسب شبكه‌ جمع‌آوري فاضلاب جايگزين مي‌باشد. انتخاب شبكه فاضلاب جايگزين بر طبق اصول اين ضابطه به‌گونه‌اي انجام مي‌شود كه ضمن قابل اجرا بودن در منطقه مورد نظر، ضامن افزايش سطح بهداشت عمومي و حفاظت از محيط زيست باشد.
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1399/02/09سيستم‌هاي جمع‌آوري فاضلاب جايگزين شبكه‌هاي ثقلي (جلد اول - معرفي شبكه‌ها)  938