مشخصات ضابطه

سيستم‌هاي جمع‌آوري فاضلاب جايگزين شبكه‌هاي ثقلي (جلد دوم - شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب ساده شده)

Alternative Wastewater Collection Systems (Vol. II: Simplified Sewerage systems)
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1399/02/09
1399/02/08
1399/07/01
1399/02/08
99/45454
808
گروه 3 (لازم‌الاجرا)
07070105-1399-808-2-0-FA
فاضلابروهاي ساده شده شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب
آب و فاضلاب , مباني طراحي , پيدايش , امكان‌سنجي اوليه (توجيه فني، مالي، محيط‌زيستي، فرهنگي، اجتماعي، ميراث فرهنگي، پدافند غيرعامل و اقتصادي در مقياس كلان)
اين ضابطه اصول و مباني مرتبط با طراحي شبكه‌هاي فاضلابرو ساده شده را پوشش مي‌دهد و اگرچه به مقوله ساخت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري و بهسازي شبكه وارد نمي‌شود، اما پيش‌نيازهاي لازم مربوطه را در مرحله طراحي مد نظر قرار مي‌دهد. بايد توجه داشت كه هر چند اين ضابطه در برخي موارد به بيان جزييات مهم و الزامي در زمينه طراحي مي‌پردازد، ليكن پوشش كامل استانداردهاي تفصيلي در دامنه كار اين ضابطه نمي‌باشد. هدف از تدوين اين ضابطه، ايجاد چارچوب و تبيين الزامات طراحي، به‌ منظور گزينش نوع مناسب شبكه‌ جمع‌آوري فاضلاب و طراحي اجزاي مختلف آن مي‌باشد. طراحي شبكه فاضلاب بر طبق اصول اين ضابطه به‌گونه‌اي انجام مي‌شود كه ضامن افزايش سطح بهداشت عمومي و حفاظت از محيط زيست بخصوص براي مناطق متراكم حاشيه شهر، روستايي و جوامع پراكنده است؛ همچنين مطابق اين اصول، اهداف و الزامات عملكرديِ شبكه با در نظر گرفتن مباني توسعه پايدار و توجه به ايمني شهروندان و كاركنان اجرا و بهره‌برداري مي‌گردد.
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1399/02/09سيستم‌هاي جمع‌آوري فاضلاب جايگزين شبكه‌هاي ثقلي (جلد دوم - شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب ساده شده)  736