مشخصات ضابطه

سيستم‌هاي جمع‌آوري فاضلاب جايگزين شبكه‌هاي ثقلي (جلد سوم - شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب مكشي «تحت خلاء»)

Alternative Wastewater Collection Systems (Vol. III: Vacuum Sewerage Systems)
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1399/02/09
1399/02/08
1399/07/01
1399/02/08
99/45454
808
گروه 3 (لازم‌الاجرا)
07070105-1399-808-3-0-FA
فاضلابرو‌هاي مكشي (تحت خلاء) شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب
آب و فاضلاب , مباني طراحي , پيدايش , امكان‌سنجي اوليه (توجيه فني، مالي، محيط‌زيستي، فرهنگي، اجتماعي، ميراث فرهنگي، پدافند غيرعامل و اقتصادي در مقياس كلان)
اين ضابطه اصول و مباني مرتبط با طراحي شبكه‌هاي فاضلاب مكشي (تحت خلاء) را پوشش مي‌دهد و اگر چه به مقوله ساخت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري و بهسازي اين نوع شبكه‌ها وارد نمي‌شود، اما پيش‌نيازهاي لازم مربوطه را در مرحله طراحي مد نظر قرار مي‌دهد. بايد توجه داشت كه هر چند اين ضابطه در برخي موارد به بيان جزييات مهم و الزامي در زمينه طراحي مي‌پردازد، ليكن پوشش كامل استانداردهاي تفصيلي در دامنه كار اين ضابطه نمي‌باشد. هدف از تدوين اين ضابطه، ايجاد چارچوب و تبيين الزامات طراحي، به‌منظور گزينش نوع مناسب شبكه‌ جمع‌آوري فاضلاب و طراحي اجزاي مختلف آن مي‌باشد. طراحي شبكه فاضلاب مكشي (تحت خلاء) بر طبق اصول اين ضابطه به‌گونه‌اي انجام مي‌شود كه ضامن افزايش سطح بهداشت عمومي و حفاظت از محيط زيست باشد؛ همچنين مطابق اين اصول، اهداف و الزامات عملكرديِ شبكه با در نظر گرفتن مباني توسعه پايدار و توجه به ايمني شهروندان و كاركنان اجرا و بهره‌برداري، تامين مي‌گردد.
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1399/02/09سيستم‌هاي جمع‌آوري فاضلاب جايگزين شبكه‌هاي ثقلي (جلد سوم - شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب مكشي «تحت خلاء»)  680