مشخصات ضابطه

سيستم‌هاي جمع‌آوري فاضلاب جايگزين شبكه‌هاي ثقلي (جلد چهارم - شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب تحت فشار)

Alternative Wastewater Collection Systems (Vol. IV: Pressure Sewerage Systems)
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1399/02/09
1399/02/08
1399/07/01
1399/02/08
99/45454
808
گروه 3 (لازم‌الاجرا)
07070105-1399-808-4-0-FA
شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب فاضلابروهاي تحت فشار
آب و فاضلاب , مباني طراحي , پيدايش , امكان‌سنجي اوليه (توجيه فني، مالي، محيط‌زيستي، فرهنگي، اجتماعي، ميراث فرهنگي، پدافند غيرعامل و اقتصادي در مقياس كلان)
اين ضابطه اصول و مباني مرتبط با طراحي شبكه‌هاي فاضلاب تحت فشار را پوشش مي‌دهد و اگر چه به مقوله ساخت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري و بهسازي شبكه وارد نمي‌شود، اما پيش‌نيازهاي لازم مربوطه را در مرحله طراحي مد نظر قرار مي‌دهد. بايد توجه داشت كه هر چند اين ضابطه در برخي موارد به بيان جزييات مهم و الزامي در زمينه طراحي مي‌پردازد، ليكن پوشش كامل استانداردهاي تفصيلي در دامنه كار اين ضابطه نمي‌باشد. هدف از تدوين اين ضابطه، ايجاد چارچوب و تبيين الزامات طراحي، به‌منظور گزينش شبكه‌ فاضلاب تحت فشار و طراحي اجزاي مختلف آن مي‌باشد. طراحي شبكه فاضلاب تحت فشار بر طبق اصول اين ضابطه به‌گونه‌اي انجام مي‌شود كه ضامن افزايش سطح بهداشت عمومي و حفاظت از محيط زيست باشد؛ همچنين مطابق اين اصول، اهداف و الزامات عملكرديِ شبكه فاضلاب تحت فشار با در نظر گرفتن مباني توسعه پايدار و توجه به ايمني شهروندان و كاركنان اجرا و بهره‌برداري تامين مي‌گردد.
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1399/02/09سيستم‌هاي جمع‌آوري فاضلاب جايگزين شبكه‌هاي ثقلي (جلد چهارم - شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب تحت فشار)  460