مشخصات ضابطه

شرح كلي خدمات پايش كيفيت آب‌هاي زيرزميني

Scope of Services for Groundwater Quality Monitoring
ضوابط فنی (نشریه) , ضوابط مالی قراردادی ,
0
فارسی
1399/05/01
1399/04/31
1399/10/01
1399/04/31
99/214568
0819
گروه 3 (لازم‌الاجرا)
07010103-1399-0819-0-0-FA
پايش كيفيت آب زيرزميني نمونه‌برداري سنجش
منابع آب , شرح خدمات , امكان‌سنجي نهايي (توجيه فني، مالي، محيط‌زيستي، فرهنگي، اجتماعي، ميراث فرهنگي، پدافند غيرعامل و اقتصادي در مقياس تفصيلي) , امكان‌سنجي تك مرحله‌اي (توجيه فني، مالي، محيط‌زيستي، فرهنگي، اجتماعي، ميراث فرهنگي، پدافند غيرعامل و اقتصادي) , مطالعات پايه (فقط براي امكانسنجي تك مرحله‌اي)
اين ضابطه با عنوان « شرح كلي خدمات پايش كيفيت آب‌هاي زيرزميني» بر اساس ضابطه شماره 620 «دستورالعمل پايش كيفيت آب‌هاي زيرزميني» تهيه شده است و شامل داده‌ها و اطلاعات موردنياز و اقدامات و فعاليت‌هاي مربوط به تهيه و اجراي برنامه‌هاي پايش براي اهداف مختلف مي‌باشد.
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1399/05/05شرح كلي خدمات پايش كيفيت آب‌هاي زيرزميني  188