مشخصات ضابطه

دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت - سال 1400

ضوابط مالی قراردادی ,
1400/03/17
1400/03/12
1400/01/01
1400/03/12
1400/114165
گروه 2 (لازم‌الاجرا)
21091103-1400/114165
حق‌الزحمه نظارت سال 1400
مشاور , خدمات نظارت , ساخت
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1400/03/17فايل اكسل راهنماي تهيه پيوست 3 قرارداد نظارت  3367
2 1400/03/17فايل اكسل راهنماي تهيه صورتحساب قرارداد نظارت- سال 1400  2921
3 1400/03/17فايل اكسل راهنماي برآورد حق‌الزحمه درصورت تعدد پيمان  2324
4 1400/03/17فايل اكسل راهنماي تعيين خسارت- سال 1400  2242
5 1400/03/17دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت- سال 1400  7952