دو بخشنامه در مورد نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل

1397/07/21

بخشنامه‌هاي شماره 376052 و 376049 در تاريخ 970718 ابلاغ شد

مشاهده

پيش ‌نويس دستورالعمل برآورد خسارات آلودگي محيط زيست دريايي ناشي از انتشار مواد نفتي

1397/06/24

نظرخواهي ير روي برآورد خسارات آلودگي محيط زيست دريايي ناشي از انتشار مواد نفتي

مشاهده

پيش نويس دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداري تجهيزات اندازه گيري حجم آب مصرفي (كنتور) بر روي انشعابات شبكه آب شرب

1397/06/24

نظرخواهي بر روي پيش نويس دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداري تجهيزات اندازه گيري حجم آب مصرفي (كنتور) بر روي انشعابات شبكه آب شرب

مشاهده

عذرخواهي

1397/06/03

بابت عدم درج نسخه كامل آيين نامه ايمني راه‌هاي كشور (جلد اول - مباني طرح راه ايمن 267-1) و (جلد چهارم - حاشيه ايمن راه 267-4) پوزش مي‌طلبيم. لطفا نسخه كامل آيين‌نامه را دريافت فرماييد:

مشاهده

درج سه جلد راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح در سايت نظام فني

1397/04/11

راهنماي سه جلدي تهيه گزارش توجيه طرح

مشاهده

اطلاعيه براي نحوه لاگين به سما -13970401

1397/04/03

تغييرات فرم ورودي به سايت سما

مشاهده
مشاهده همه خبرها