پيش‌نويس دستورالعمل طراحي و اجراي ديوارهاي ساخته شده از بلوك هاي بتن هوادار اتوكلاو شده (AAC)

1398/07/21

پيش‌نويس دستورالعمل طراحي و اجراي ديوارهاي ساخته شده از بلوك هاي بتن هوادار اتوكلاو شده (AAC)

مشاهده

پيش نويس شرح خدمات مطالعه و طراحي كارهاي ساختماني

1398/07/14

پيش نويس شرح خدمات مطالعه و طراحي كارهاي ساختماني

مشاهده

پيش نويس دستورالعمل طراحي لرزه‌اي سازه و اجزاء غيرسازه‌اي بيمارستان‌ها بر اساس عملكرد

1398/07/10

پيش نويس دستورالعمل طراحي لرزه‌اي سازه و اجزاء غيرسازه‌اي بيمارستان‌ها بر اساس عملكرد

مشاهده

اعلام نظر در مورد موضوعات مختلف نظام فني و اجرايي

1398/06/17

اعلام نظر در مورد موضوعات مختلف نظام فني و اجرايي

مشاهده

دستورالعمل جبران افزايش غيرقابل پيش‌بيني هزينه‌هاي بالاسري شركت‌هاي مهندسان مشاور

1398/06/13

دستورالعمل جبران افزايش غيرقابل پيش‌بيني هزينه‌هاي بالاسري شركت‌هاي مهندسان مشاور

مشاهده

فهرست پيشنهادي آيين‌نامه راه‌هاي ايران (آرا)- نشريه 800

1398/06/03

فهرست پيشنهادي آيين‌نامه راه‌هاي ايران (آرا)- نشريه 800

مشاهده
مشاهده همه خبرها