مشخصات ضابطه

ضريب‌هاي منطقه اي حق‌الزحمه عوامل نظارت كارگاهي (مربوط به مشاوران)

ضوابط مالی قراردادی ,
1378/07/12
102-4156-54-3730
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1395/07/12نقشه پراكنش ضرايب منطقه  2678
2 1395/07/12متن بخشنامه ضريب‌هاي من  1317
3 1395/07/12اصلاح بخشنامه پراكنش ضر  719
4 1395/07/12نقشه پراكنش ضرايب منطقه  873