مشخصات ضابطه

راهنماي طراحي ديوارهاي حائل (بازنگري اول)

(Guideline for Design of Retaining Walls (First Revision
ضوابط فنی (نشریه) ,
1
فارسی
1396/10/23
1396/10/20
1397/04/01
1396/10/20
96/1627514
308
گروه 3
17010107-1396-308-0-1-FA
ديوار حائل بتن وزني ديوار حائل وزني ديوار حائل طره اي ديوار صندوقه اي گابيون خاك مسلح سپر بتني فشار جانبي خاك فشار جانبي به علت سربار فشار جانبي
ژئوتکنیک , ضوابط طراحي , راه , ريل و راه‌آهن , شهري , راه‌آهن شهري , پل , سازه , آبياري و زهكشي , مهندسي رودخانه و سواحل , ساخت
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/10/23راهنماي طراحي ديوارهاي حائل (بازنگري اول)  10962