مشخصات ضابطه

آيين نامه روسازي آسفالتي راه هاي ايران - تجديد نظر اول سال 1390

Iran Highway Asphalt Paving Code
ضوابط فنی (نشریه) ,
1
فارسی
1396/12/07
1390/04/11
1390/04/11
1390/04/11
100\28142
0234
گروه 1
01030107-1390-0234-0-1-FA
راه روسازي آسفالت راهسازي
راه , ضوابط طراحي , قير و آسفالت , طراحي جزئيات اجرايي , ساخت , بهره‌برداري
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/12/07آيين نامه روسازي آسفالتي راه هاي ايران - نسخه 1390  1102