مشخصات ضابطه

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل (1397)

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/07/21
1397/07/18
1396/10/01
1397/07/18
97/376049
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
21031305-97/376049
مابه‌التفاوت نرخ ارز تعديل
كارفرما , تغييرات ارز
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل( 1397)
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/07/21دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل (1397)  18345