مشخصات ضابطه

اصلاحيه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/12/15
1397/12/15
1397/07/18
1397/12/15
97/701059
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
21031305-97/701059
مابه‌التفاوت نرخ ارز تعديل
كارفرما , تغييرات ارز
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/12/18اصلاحيه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل  8807
2 1397/12/18راهنماي اصلاحيه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل-تغييرات بخشنامه  4103